ÅPNE ØVELSER

Nesodden Sangkor starter opp igjen den 22. august 2018 etter sommerferien.

Vi har tenkt å prøve noe nytt, nemlig å ha åpne øvelser en periode i høst.

Så hvis du er en av dem som har gått og tenkt på at det hadde vært fint å synge i et kor, så har du nå sjansen til å sjekke ut om Nesodden sangkor kan være noe for deg!

Vi øver onsdager på Tangenten, i elevkantinen fra kl. 19.00 til kl. 21.30. Fra 22. august og ut september vil vi ha åpne øvelser – dvs. at du kan bli med på øvelsene og synge sammen med oss for å se hvordan du synes det er.

Har du noen spørsmål så ta kontakt!

Ring Karoline Olsen på 41 31 66 83 eller send epost: karolegg@online.no

Ta sjansen da vel, bli med og syng!  Vær velkommen!

 

Sagt av en av koristene da han fikk greie på oppstartsdatoen for høsten:

«Endelig! Nå har jeg gått og sunget for meg selv i hele sommer og det blir liksom ikke like sosialt!»

Vi har fått ny dirigent!

Nesodden Sangkor har fått ny dirigent – Milica Filipovic.
Milica er utdannet musikkpedagog fra Serbia. Hun har bred erfaring innen kordirigering og er en utmerket pianist. I vårt møte med henne viser hun et stort engasjement for korsang og ivrer etter å ta fatt på oppgaven med å dirigere Nesodden sangkor. I tillegg bor hun på Nesodden!

Vi ønsker henne hjertelig velkommen og gleder oss til å lage musikk sammen med henne.

Nesodden Sangkor søker ny dirigent fra høsten 2018

Vi i  Nesodden Sangkor:

 • er et lokalt, blandet amatørkor, for tiden ca. 30 medlemmer
 • er glad i et variert repertoar, fra folketoner og ballader, via viser og pop til klassiske stykker og korverk
 • har alltid ambisjoner om å bli bedre
 • øver onsdager kl. 19.00 – 21.30, på Tangenten på Nesodden
 • har 1-2 helgeseminarer, samt 1-2 konserter hvert semester

Dette ønsker vi av deg som dirigent, du:

 • har enten formell utdannelse innen direksjon eller holder på å få det
 • har alternativt lang erfaring med dirigering av amatørkor
 • har evnen til å inspirere oss og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har lyst til å jobbe med sangglade amatører, er strukturert og bruker ulike teknikker for innlæring og framføring
 • er allsidig og må kunne beherske ulike sjangre av musikk
 • honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale

Søknad med relevant CV (helst PDF/ODT-Format) sendes på e-post innen 25. mai 2018 til Bernd Etzelmüller (bernde@geo.uio.no). Vi vil bekrefte mottakelse av søknad per e-post.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med:

Karoline Olsen (konst. styreleder)             Ingrid Støver Jensen (styremedlem)

Tlf. 41 31 66 83                                                       Tlf. 40 21 37 25

karolegg@online.no                                              isjens@online.no